อัพเดทข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น และส่วนลดได้ที่นี่


Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9)

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรม | ดาวน์โหลดใบสมัคร


Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9)
รายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้าและแผนการตลาด

กิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) ภายใต้แนวคิด   “Show Me Your Brand  ปั้นให้ปัง”  โดยศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน   นักออกแบบหน้าใหม่ ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองและพร้อมจะสร้างสรรค์ผลงานแบรนด์ของตนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยแสดงศักยภาพในการออกแบบนำเสนอมุมมองและแผนการตลาด  เพื่อพัฒนาต่อยอด     แบรนด์ของตนสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างแข็งแกร่ง

นอกจากจะรับสมัครผู้ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้ว เรายังคงเปิดกว้างให้ประชนชนทั่วไปที่ยังไม่เคยมี และอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ด้วย

โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมส่งผลงานการออกแบบแบรนด์เสื้อผ้าที่มีอยู่ของตนเอง  จำนวน             1 คอลเลคชั่น พร้อมแผนการตลาดที่ทางแบรนด์ได้วางแผนไว้ ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ   ตามเงื่อนไขการประกวดดังนี้

เงื่อนไขการประกวด

 1. ประชาชนทั่วไป ที่มีแบรนด์เสื้อผ้า จำหน่ายในโลกออนไลน์ (อาทิ Facebook , Instagram) หรือยังไม่เคยมีแบรนด์ แต่กำลังมีแผนจะทำแบรนด์ของตนเอง
 2. ผู้ที่เข้าประกวดต้องส่งผลงานการออกแบบเสื้อผ้าตามคอลเล็คชั่น ในแบรนด์ของตนเอง จำนวน 1 คอลเลคชั่น
 3. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าประกวด วันที่ 1 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2562
 4. ปิดรับส่งผลงานการเข้าประกวดภายในวันที่ 11 กันยายน 2562
 5. ผลงานทั้งหมดต้องเป็นผลงานการออกแบบจากแบรนด์ของตนเอง หากพบว่าทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 6. ผู้เข้าประกวดจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ ถ่ายทำรายการเป็นวิดีโอเพื่อเผยแพร่ในช่องทาง Social Media อาทิ Youtube และ Facebook ของโครงการโดยไม่มีเงื่อนไข
 7. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.chinaworldphahurat.com หรือ Facebook Page Chinaworld Phahurat และส่งผลงานมาที่ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ พาหุรัด สำนักงานชั้น 7 ที่อยู่ 677-681 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 8. ในรอบสุดท้ายของการประกวด สามารถใช้ผ้าหลักในการตัดเย็บจากร้านผ้าในศูนย์การค้า ไชน่าเวิลด์ พาหุรัด ที่สนับสนุนสัดส่วน 50% และผ้าที่ทางแบรนด์เลือกให้เข้ากับการออกแบบของตัวเอง 50%


ขั้นตอนการคัดเลือก

 1. ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวด โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 2 ส่วน

  ส่วนที่ 1 : ประวัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ระบุชื่อแบรนด์สินค้าที่ใช้ในสื่อออนไลน์
  • ระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ และอีเมล์ 
  • ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

  ส่วนที่ 2 : ภาพสเก็ตผลงานการออกแบบ / ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ / แผนธุรกิจโดยย่อ

  • ภาพสเก็ตผลงานการออกแบบ
  • ภาพรวมของธุรกิจ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์
  • การตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลคอลเลคชั่นและกลยุทธ์การขาย
    
 2. ส่งใบสมัครและผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562*  โดยส่งด้วยตนเองหรือจัดส่งไปรษณีย์ โดยจะนับจากวันที่เอกสารส่งถึงสำนักงานเท่านั้น จัดส่งผลงานได้ที่ สำนักงานชั้น 7 ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ พาหุรัด เลขที่ 677-681 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 วงเล็บมุมซอง ส่งผลงานเข้าประกวดเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) โทร. 02-226-3000 ต่อ 203 – 205
 3. คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานให้เหลือ 20 ทีม ใน วันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.chinaworldphahurat.com / Facebook Page Chinaworld Phahurat ใน วันที่ 14 กันยายน 2562
 4. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีมจะต้องนำเสนอผลงานด้วยตัวเองในรอบออดิชั่น เพื่อคัดเลือกหา 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 18 กันยายน 2562
 5. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 8 ทีมจะต้องนำเสนอผลงานและอธิบายถึงแผนการตลาดที่ทางแบรนด์ของตนได้เตรียมไว้ด้วยตัวเองในรอบ Head To Head  เพื่อคัดเลือกหา 4 ทีมสุดท้าย วันที่ 26 กันยายน  2562
 6. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 4 ทีมสุดท้ายจะต้องสร้างสรรผลงานที่ทำการออกแบบขึ้นใหม่ 1 คอลเลคชั่น  (จำนวน 4 ชิ้นงาน) และนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย พร้อมแฟชั่นโชว์ร่วมกับนายแบบ นางแบบมืออาชีพต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562


การประกวดรอบตัดสิน : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
ในวันที่ 28 ตุลาคม  2562 ผู้เข้ารอบ จำนวน 4 ทีม ต้องเตรียมชุดที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยโดยใช้วัสดุผ้าตามหลักเกณฑ์ที่ทางศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ พาหุรัด กำหนด
 

เงินรางวัล

 1. รางวัลที่ 1 รางวัลเงินสด    100,000 บาท    จำนวน 1 รางวัล 
  และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World
 2. รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด     50,000 บาท    จำนวน 1 รางวัล
  และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World
 3. รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสด    30,000 บาท    จำนวน 1 รางวัล
  และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World
 4. รางวัลที่ 4 รางวัลเงินสด    20,000 บาท    จำนวน 1 รางวัล

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

กำหนดการประกวด 

 • วันที่ 1 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2562 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวด
 • วันที่ 11 กันยายน 2562 ปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • วันที่ 13 กันยายน 2562 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานเพื่อหา 20 แบรนด์สุดท้าย
 • วันที่ 18 กันยายน 2562 รอบออดิชั่น เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ 8 แบรนด์สุดท้าย
 • วันที่ 26 กันยายน 2562 รอบ Head To Head เพื่อคัดเลือก 4 แบรนด์สุดท้าย
 • วันที่ 27 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562 เตรียมความพร้อมสู่รอบชิงชนะเลิศ
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซ้อมคิวการประกวด / Fitting
 • วันที่ 28 ตุลาคม 2562 การประกวดรอบตัดสินและแฟชั่นโชว์จากผู้เข้ารอบ 4 แบรนด์ สุดท้าย