China World Phahurat About us

ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ พาหุรัด หนึ่งในธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล เดิมพื้นที่ในส่วนนี้เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล วังบูรพา นับเป็นสาขาแรกที่เป็นแบบอย่างของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเวลาต่อมา

ในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนโฉมเป็นศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ แหล่งรวมผ้าม้วนที่ใหญ่และครบที่สุดในพาหุรัด รวบรวมร้านค้าผ้าม้วนกว่า 200 ร้านค้า ที่พร้อมตอบทุกความต้องการของโลกดีไซน์ ประกอบด้วย

  • ผ้าลักซ์ชัวรี่ (Luxury Fabric)
  • ผ้าแฟชั่น (Fashion Fabric)
  • ห้องเสื้อชุดแต่งงาน บริการเช่าและสั่งตัด (Wedding Gallery)
  • ศูนย์อาหารฟู๊ดเทอเรส (Food Terrace)
  • เครื่องประดับและอุปกรณ์ตกแต่ง (Jewelry & Accessories)
  • ร้านค้าและบริการอื่นๆ (Specialty Stores/Services)